Occurrence

Vogeltrekstation (NL) - Longterm data on biometrics of ringed birds

Latest version published by Vogeltrekstation - Dutch Centre for Avian Migration and Demography on 07 January 2024 Vogeltrekstation - Dutch Centre for Avian Migration and Demography

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 3,851,173 records in English (182 MB) - Update frequency: irregular
Metadata as an EML file download in English (15 KB)
Metadata as an RTF file download in English (9 KB)

Description

This dataset contains records of wild birds that are captured, ringed and measured in the Netherlands. Data fields follow the EURING 2000+ code (www.euring.org) and includes the ten most commonly used biometric measures of wild birds: Wing length, Third Primary, Mass, Bill Length, (Bill Length method), Total Head Length, Tarsus length, (Tarsus Length method), Fat score and Primary score.

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 3,851,173 records.

1 extension data tables also exist. An extension record supplies extra information about a core record. The number of records in each extension data table is illustrated below.

Occurrence (core)
3851173
MeasurementOrFacts 
10697802

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

van der Jeugd H P, Creuwels J (2023). Vogeltrekstation (NL) - Longterm data on biometrics of ringed birds. Version 1.3. Vogeltrekstation - Dutch Centre for Avian Migration and Demography. Occurrence dataset https://doi.org/10.21373/s5uxaq accessed via GBIF.org on 2023-12-26.

Rights

Researchers should respect the following rights statement:

The publisher and rights holder of this work is Vogeltrekstation - Dutch Centre for Avian Migration and Demography. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 6efaa343-80d2-4581-866a-eaa27bf5e352.  Vogeltrekstation - Dutch Centre for Avian Migration and Demography publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Netherlands Biodiversity Information Facility.

Keywords

Occurrence; bird ringing; biometric measurements

Contacts

Ben Buitendijk
  • Originator
Database and application manager
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473463
Jeroen Creuwels
  • Originator
Data manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
Zuid-Holland
NL
+31.71.7519362
Henk van der Jeugd
  • Metadata Provider
  • Point Of Contact
Department head
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
NL-6708 PB Wageningen
NL
+31.317.473465
Niels Raes
  • Processor
Node Manager
NLBIF
PO Box 9517
NL-2300 RA Leiden
NL
+31.71.7519600

Geographic Coverage

The Netherlands.

Bounding Coordinates South West [50, 3], North East [54, 7]

Taxonomic Coverage

Birds

Class Aves (Birds)

Temporal Coverage

Formation Period 1960-01-01 to present

Project Data

Het Vogeltrekstation NIOO-KNAW – centrum voor vogeltrek en -demografie coördineert het ringonderzoek aan wilde vogels in Nederland en waarborgt het duurzame beheer van alle ring- en terugmeldgegevens. De gegevenscollectie omvat vele miljoenen vogels, die sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Met die dataset proberen we veranderingen in vogeltrek te signaleren en te verklaren. Ook stellen we veranderingen vast in de overleving en reproductie van vogels, die belangrijke hints kunnen geven over de achterliggende oorzaken van aantalsveranderingen. De data geven ook informatie over de veranderingen in fenologische processen over een tijdschaal die ongeëvenaard is. De gegevens zijn duurzaam vastgelegd in een database, zijn beschikbaar voor analyse en worden gepresenteerd op www.vogeltrekatlas.nl. Er wordt hard gewerkt aan de volledige digitalisatie van de gegevens, een klus die grotendeels wordt uitgevoerd met vrijwilligers, en die naar schatting in 2023 zal zijn afgerond. Digitaal beschikbaar maken en analyseren van historische datasets is een belangrijke vorm van ‘digitale re-surveying’: het terugkeren naar historische referentiekaders om veranderingen in onze biodiversiteit in hun volle omvang bloot te leggen. In dit project richten we ons op de digitalisatie van de biometrische gegevens die bij vrijwel elke gevangen vogel gemeten en genoteerd worden. Deze belangrijke aanvullende informatie is voor een groot deel nog niet gedigitaliseerd, terwijl de toepassingsmogelijkheden legio zijn: op gestandaardiseerde wijze en over lange termijn verzamelde biometrische gegevens geven informatie over veranderingen in de lichaamsgrootte en de conditie van vogels, veranderingen in de timing van rui, over geografische variatie en over evolutie. We gaan de gegevens veiligstellen door het invoeren en/of importeren van archieven en datasets en die beschikbaar zijn via de ringers. Na toevoeging aan de centrale database worden tenminste 1 miljoen historische biometrische records en andere aanvullende gegevens uit vogelvangsten geëxporteerd naar NLBIF, met nadruk op de periode 1960-2020 (60 jaar).

Title Lange-termijn dynamiek van lichaamsgrootte bij vogels
Identifier nlbif2020.009
Funding NLBIF
Study Area Description Nederland
Design Description Na digitalisatie van de biometrische gegevens, zijn deze gegevens in gevoerd in EURING. Een export is gemaakt uit EURING en ingelezen in R. NLBIF ontwikkelde een R-script om deze data formatteren in de DarwinCore standaard die GBIF gebruikt. EURING gebruikt veel codes voor diverse parameters en waarden en deze zijn zoveel mogelijk gedecodeerd tot leesbare teksten. Een overzicht van de velden en de codes kun je vinden in https://euring.org/files/documents/E2020ExchangeCodeV201.pdf Alleen records zijn geselecteerd waarbij er een wetenschappelijke naam door de ringer opgegeven, en als deze gelijk is aan de wetenschappelijke naam die door het Vogeltrekstation is opgegeven of wanneer het Vogeltrekstation de waarde onbekend opgegevend heeft. Dit resulteerde 3,8 miljoen records, ruim 12 duizend records vielen af. De waarde "organismID" is het ringnummer van de vogel, hierdoor kunnen hervangsten worden opgespoord. Vanwege de hoeveelheid records is besloten om 8 belangrijke biometrische parameters te selecteren voor publicatie bij GBIF. De wijze hoe deze parameters gemeten worden, kun je vinden in bovenstaande publicatie op de EURING website. Biometrische parameters worden niet getoond op de GBIF als deze niet gemeten zijn. Indien meer informatie gewenst, dan kan deze opgevraagd worden bij het Vogeltrekstation NIOO-KNAW.

Collection Data

Collection Name GRIEL
Collection Identifier www.griel.nl

Bibliographic Citations

  1. EURING – The European Union for Bird Ringing (2020). The EURING Exchange Code 2020. Helsinki, Finland ISBN 978-952-94-4399-4 httpp://www.euring.org/data-and-codes/euring-codes

Additional Metadata

Alternative Identifiers 6efaa343-80d2-4581-866a-eaa27bf5e352
https://ipt.nlbif.nl/resource?r=vt_biometrics